Arkiverte terminlister

Her legger vi gamle terminlister:

Terminliste 2021

Terminliste 2020

Bever koloni høst
småspeiderflokk høst
Tropp høst
Aspirant høst

Bever koloni vår
Småspeider flokk vår
Speider tropp vår
Non Stop Roverlag vår
Hedmark krets
Bingovakter vår

Terminlister 2018:
bever høst 2018
smaspeider_host_2018
aspiranter høst 2018
troppen høst 2018
rover høst 2018

terminliste bever vår 2018
terminliste småspeider vår 2018
troppen vår 2018
Terminliste Rover Vår 2018 v 2

Terminlister 2017:
Beverkoloni høst 2017
Flokken høst 2017
Aspiranter høst 2017
Troppen høst 2017
Rover Høst 2017
Beverkoloni våren 2017
Flokken vår 2017
Troppen vår 2017
Roverlaget vår 2017

Terminlister 2016:
Beverkoloni våren 2016
Beverkoloni høst 2016
Flokken vår 2016
Flokken-høst-2016
Aspiranter høst 2016
Troppen vår 2016
Troppen høst 2016
Rovere våren 2016
Rovere høst 2016

Terminlister 2015:
Terminliste Kolonien vår 2015

Terminliste Kolonien høst 2015
Terminliste Flokken blått kull vår 2015
Terminliste Flokken blått kull høst 2015
Terminliste Flokken rødt kull vår 2015
Terminliste Flokken rødt kull høst 2015
Terminliste Troppen vår 2015
Terminliste Troppen Aspiranter høst 2015
terminliste Troppen høst 2015
Terminliste Rovere våren 2015
Terminliste Rovere høst 2015