Ledere

 

 Ledere i Beverkolonien (1. og 2.klasse):

Ingrid Holøyen SkjærbakkenKolonileder Ingrid Holøyen Skjærbakken
Trostholvegen 3
2345 Ådalsbruk
tlf 901 71 452
iglholoyen@hotmail.com

 

 

SolveiKoloniassistent Solvei Cottis Hoff
Mosjøvegen 63
2340 Løten
tlf 970 98 805
scottis_hoff@Hotmail.com

 

 

Koloniassistent Helge Hovland Nedreberg
Hammardamvegen 49
2340 Løten
tlf. 911 84 227
Kasserer.lotenspeider@gmail.com

 

Ledere i småspeiderflokken (3. og 4.klasse):

Flokkleder/Kasserer i styret Konrad Dahl
Utsikten 6
2340 Løten
tlf 404 13 133
darnoklhad@hotmail.com/Kasserer.lotenspeider@gmail.com

Flokkassistent/medlem i styret Pål Vegard Aas
Jeslivegen 30
2340 Løten
tlf 416 53 523
Paa_vaas@Yahoo.no

 

 

Flokkassistent Kai- Robert Johansen
Slipervegen 13
2340 Løten
Tlf: 99034890
kairjohansen@gmail.com

 

Ledere  i troppen (5.-10.klasse):

Troppsleder/nestleder i styret Nils-Asbjørn Kant
Kjernemakervegen 2
2345 Ådalsbruk
tlf 909 12 642
nilskant@hotmail.com

 

 

Troppsassistent Britt Libak
Vognvegen 15A
2315 Hamar
tlf 901 74 791
britt-91@hotmail.com

 

 

Troppsassistent André Evensen
Spangenvegen 369
2340 Løten
Tlf: 92646314
Andrevensen@gmail.com

 

 

TomTroppsassistent/Gruppeleder/
Ansvarlig for Hammeren leirsted
Tom Evensen
Emil Nordbysveg 48
2312 Ottestad
tlf 477 03 447
stenslett161@gmail.com

 

Ledere i Nonstop roverlag (videregående og eldre):

Roverlagsleder Ragnhild Octavia Østberg

 

 

 

Foreldrelaget:

Ole Anders Granlund
tlf 95104982
Bjorkli1425@gmail.com