Styret

Det ble valgt nytt styre på årsmøte i februar 2021.
Styret 2021-2022 i Løten speidergruppe består av:

Leder: Tom Evensen
Nestleder: Nils-Asbjørn Kant
Kasserer/Regnskapsfører: Konrad Dahl
Sekretær: Ingrid Holøyen Skjærbakken
Medlem: Solvei Cottis Hoff

Valgkomite: Pål-Vegard Aas og Kai-Robert Johansen
Revisor: Mette Nordlien

Styret velges på gruppas årsmøte som skal være i løpet av februar hvert år.