Vedtekter

Her vil det ligge noen vedtekter fra NSF, som er styrende for speidergruppa.

Årshjul for gruppeledelsen: 104.2 Årshjul for gruppa
H
er er Løten speidergruppe sitt årshjul: årshjul gruppa pr 22.11.2017

For deg som er ny som gruppeleder: 101.1 Ny som gruppeleder

Lover fra Norges Speiderforbund: Lover NSF

Oppsummering av lover og retningslinjer NSF: 102.1 Lover og retningslinjer for NSF – oppsummering

Litt om gruppeting: Retningslinjer om gruppetingets møter _§ 2-2-5_

Litt om kontingent: 302.1 Medlemskontingenten