Kontingent

Årlig medlemsavgift er slik:
Bever kr 790
Småspeider kr 1 040
Speider kr 1 040
Rover kr 1 040

Søskenmoderasjon gis slik at fra og med 2. husstandsmedlem betaler kr 790.

Forklaring på hvem som går under hvilken kategori finner du under enheter.