Pakkeliste/turinfo/uteliggerlogg

12204612_1237684729582089_1351531404_nHer finner du tre standard pakkelister, en for sommertur og to for vintertur. Det er viktig at når du benytter deg av disse ser du samtidig på værmeldingen og vurderer hva du faktisk trenger. Noen ganger kan ting fravike standarden, spesielt i overgangene mellom sommer og vinter:

Pakkeliste sommertur: pakkeliste sommer

Pakkeliste vintertur – sove inne: pakkeliste vinter-sove inne

Pakkeliste vintertur-sove ute: pakkeliste vinter – sove ute

Her er info om uteligger-merke og logg: uteliggermerket_logg

Her finner du også en mal til peffene når dere skal skrive turinvitasjon til patruljeturer: Invitasjon_patruljetur
Og en mal for turloggen som skal leveres troppsleder etter endt patruljetur: Logg_patruljetur

Her er utstyrslista til patruljekassene: Patruljekasse