Visjon, speiderbønn, løfte og lov

Visjon for Løten speidergruppegruppa

Vi ønsker at våre speidere skal være glad i og ta vare på, bruke og kunne klare seg i naturen.  De skal tilegne seg praktiske ferdigheter.  De skal ta vare på og være snille mot hverandre.

Speiderbønn

Kjære far i høye himmel
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

Speiderløftet i Løten speidergruppe

”Jeg lover etter beste evne å være et godt medmenneske, hjelpe andre og leve etter speiderloven”

Speiderloven

  1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
  2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
  3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
  4. En speider er en god venn.
  5. En speider er ærlig og pålitelig.
  6. En speider kjenner naturen og verner om den.
  7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
  8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
  9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
  10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.