Ledere

 

 Ledere i Beverkolonien (1. og 2.klasse):

Ingrid Holøyen SkjærbakkenKolonileder Ingrid Holøyen Skjærbakken
Trostholvegen 3
2345 Ådalsbruk
tlf 901 71 452
iglholoyen@hotmail.com

 

 

Koloniassistent/medlem i styret Pål Vegard Aas
Jeslivegen 30
2340 Løten
tlf 416 53 523
Paa_vaas@Yahoo.no

 

 

Koloniassistent Anette S. Evensen
Emil Nordbysveg 48
2312 Ottestad
tlf 919 11 749
anettevensen@gmail.com

Ledere i småspeiderflokken (3. og 4.klasse):

EnhetslederKristin Kristin Kjøs
Kongsvegen 828
2340 Løten
tlf 474 65  748
kristin.kjos@fsc.no

 

 

Flokkassistent Kai- Robert Johansen
Slipervegen 13
2340 Løten
Tlf: 99034890
kairjohansen@gmail.com

 

 

Flokkassistent Britt Libak
Vognvegen 15A
2315 Hamar
tlf 901 74 791
britt-91@hotmail.com

 

 

Flokkassistent Konrad Dahl
Utsikten 6
2340 Løten
tlf 404 13 133
darnoklhad@hotmail.com

Ledere  i troppen (5.-10.klasse):

Troppsleder/nestleder i styret Nils-Asbjørn Kant
Kjernemakervegen 2
2345 Ådalsbruk
tlf 909 12 642
nilskant@hotmail.com

 

 

Troppsassistent Erik Stensby Bakkestuen
Budorvegen 696
2340 Løten
tlf 959 81 725
erikstensby.bakkestuen@eidsiva.no

 

 

Troppsasistent Morten Østlund
Åsbygdvegen 318
2340 Løten
Tlf: 91141583
oestlund95@gmail.com 

 

 

André Evensen
Spangenvegen 369
2340 Løten
Tlf: 92646314
Andrevensen@gmail.com

 

 

SolveiTroppsassistent Solvei Cottis Hoff
Mosjøvegen 63
2340 Løten
tlf 970 98 805
scottis_hoff@Hotmail.com

 

 

TomTroppsassistent/Gruppeleder/
Ansvarlig for Hammeren leirsted
Tom Evensen
Emil Nordbysveg 48
2312 Ottestad
tlf 477 03 447
stenslett161@gmail.com

 

Ledere i Nonstop roverlag (videregående og eldre):

Roverlagsleder Ragnhild Octavia Østberg

 

 

 

Gruppa:

Sekretær i styret Johanne Marie Frostvoll
Budorvegen 696
2340 Løten
tlf 995 64 320
johannemarie94@gmail.com/lotenspeider@gmail.com

 

 

Kasserer i styret Helge Hovland Nedreberg
Hammardamvegen 49
2340 Løten
tlf. 911 84 227
Kasserer.lotenspeider@gmail.com

Foreldrelagsleder Geir Ola Blystad
Hamninga 21
2340 Løten
tlf 488 68 030
geir.ola.blystad@gmail.com