Ledere

 Ledere i Beverkolonien (1. og 2.klasse):

Kolonileder/Sekretær i styret Johanne Marie Frostvoll
Budorvegen 696
2340 Løten
tlf 995 64 320
johannemarie94@gmail.com/lotenspeider@gmail.com

 

 

Ingrid Holøyen SkjærbakkenKoloniassistent Ingrid Holøyen Skjærbakken
Trostholvegen 3
2345 Ådalsbruk
tlf 901 71 452
iglholoyen@hotmail.com

 

 

Koloniassistent/medlem i styret Pål Vegard Aas
Jeslivegen 30
2340 Løten
tlf 416 53 523
Paa_vaas@Yahoo.no

 

 

Koloniassistent Anette S. Evensen
Emil Nordbysveg 48
2312 Ottestad
tlf 919 11 749
anettevensen@gmail.com

Ledere i småspeiderflokken (3. og 4.klasse):

Flokkleder Britt Libak
Vognvegen 15A
2315 Hamar
tlf 901 74 791
britt-91@hotmail.com

 

 

FlokkaKristinssistent Kristin Kjøs
Kongsvegen 828
2340 Løten
tlf 474 65  748

 

 

Flokkassistent Konrad Dahl
Utsikten 6
2340 Løten
tlf 404 13 133
darnoklhad@hotmail.comkristin.kjos@fsc.no

Ledere  i troppen (5.-10.klasse):

Troppsleder/nestleder i styret Nils-Asbjørn Kant
Kjernemakervegen 2
2345 Ådalsbruk
tlf 909 12 642
nilskant@hotmail.com

 

 

Troppsassistent Erik Stensby Bakkestuen
Budorvegen 696
2340 Løten
tlf 959 81 725
erikstensby.bakkestuen@eidsiva.no

 

 

SolveiTroppsassistent Solvei Cottis Hoff
Mosjøvegen 63
2340 Løten
tlf 970 98 805
scottis_hoff@Hotmail.com

 

 

TomTroppsassistent/Gruppeleder/Ansvarlig for Hammeren leirsted Tom Evensen
Emil Nordbysveg 48
2312 Ottestad
tlf 477 03 447
stenslett161@gmail.com

 

Ledere i Nonstop roverlag (videregående og eldre):

Roverlagsleder Ruben Olsrud
Brovollvegen 18
2345 Ådalsbruk
tlf 975 87 480
olsrub@outlook.com

 

 

Nestleder Roverlaget/aspirantassistent Line Framnes Voldmo
Horndalsveien 330
2410 Hernes
tlf 904 16 223
line@voldmo.com

 

Gruppa:

Kasserer i styret Helge Hovland Nedreberg
Hammardamvegen 49
2340 Løten
tlf. 911 84 227
Kasserer.lotenspeider@gmail.com

Foreldrelagsleder Geir Ola Blystad
Hamninga 21
2340 Løten
tlf 488 68 030
geir.ola.blystad@gmail.com