Ledere

Alle ledere kan kontaktes via gruppas e-post: lotenspeider@gmail.com

 Ledere i Beverkolonien (1. og 2.klasse):

Kolonileder Ingrid Grongstad Tellefsen

tlf 970 72 714

 

 

 

SolveiKoloniassistent Solvei Cottis Hoff

tlf 970 98 805

 

 

 

Ledere i småspeiderflokken (3. og 4.klasse):

Flokkleder/Kasserer i styret Konrad Dahl

tlf 404 13 133

Flokkassistent  Pål Vegard Aas

tlf 416 53 523

 

 

 

Flokkassistent Kai- Robert Johansen

Tlf: 990 34 890

 

 

 

Flokkassistent Gunhild Kvåle Westgård

tlf: 971 55 175

Ledere  i troppen (5.-10.klasse):

Troppsleder/Gruppeleder/
Ansvarlig for Hammeren leirsted
Tom Evensen

tlf 477 03 447
stenslett161@gmail.com

 

Troppsassistent Britt Libak

tlf 901 74 791

 

 

 

Troppsassistent André Evensen

Tlf: 926 46 314

 

 

 

Troppsassistent/sekretær i styret
Ingrid Holøyen Skjærbakken

tlf 901 71 452

 

 

Troppsassistent
Helge Nedreberg

tlf 911 84 227

 

 

Leder i Nonstop roverlag (videregående og eldre):

Roverlagsleder
Eirin Mostue Edvardsen

tlf: 986 68 473