Oppstart

Godt nytt år!

Oppstart av nytt speiderår er tirsdag 18. januar 2022 kl 1800 på Hammeren.

Forutsatt at retningslinjene åpner for speiding.