TV-aksjonen søndag 22.okt og patruljetur/aspirant-tur

Søndag er det den store TV-aksjonsdagen og speidergruppa stiller med ca. 20 bøssebærere, det er flott! Litt rask info om hvordan dette går for seg: Transporten fra tur til Tingberg organiseres av lederne for aspirantene. Speiderne må komme seg fra patruljetur til Tingberg selv. De skal være der senest kl. 14.15. Der møter jeg dem og fordeler på roder. De får gå sammen minst to og to, ingen må gå alene. Noen blir med voksne sjåfører. Når de er ferdige med roden sin, så møter de i banken. Der sitter jeg og tar imot dem, som regel kommer de inn mellom kl.16 og 18. Jeg sørger for at de får ringt hjem for å bli hentet. Turutstyret blir satt igjen på Tingberg (under en presenning) slik at foreldre kan hente det der når de henter speidere etter aksjonen. Alle som er påmeldt patruljetur/aspirant-tur skal gå som bøssebærere. Forfall meldes meg på tlf 48 07 43 27 senest tirsdag 17.okt.
Vi er stolte av å være en viktig bidragsyter for å få til en god gjennomføring av TV-aksjonen i Løten. God søndagstur!