Gruppas årsmøte

Årsmøte for gruppa skal holdes innen utgangen av februar hvert år.

Gruppas årsmøte for 2018 blir holdt onsdag 13.februar 2019 kl. 18.00 på Hammeren.
Sakspapirene finner du her etterhvert: (Legges ut ca. 14 dager før møtet)

Sakspapirer gruppeting 2017 pdf
Resultatregnskap 2017

Balanse 2017

Her finner du protokoll fra tidligere årsmøter:
2017:  komplett protokoll
2016: protokoll
2015: underskrevet protokoll med regnskap årsmøtet 2015
2014:  Årsmøteprotokoll signert 2014

Gruppas årsmøte