Styret

Det ble valgt nytt styre på årsmøte i februar 2018.
Styret 2018-2019 i Løten speidergruppe består av:

Leder:  Solvei Cottis Hoff (2018-2019)
Nestleder: Tom Evensen (2018-2020)
Kasserer/Regnskapsfører: Knut Holen (2018-2019)
Sekretær: Kari Nilssen (2017-2019)
Medlem: Johanne Marie Frostvoll (2017-2019)

Valgkomite:  Ruben Olsrud (2017-2019) og Konrad Dahl (2018-2020)
Revisor: Kjersti Hoff (2018-2019)

Styret velges på gruppas årsmøte som skal være i løpet av februar hvert år.