Styret

Det ble valgt nytt styre på årsmøte i februar 2019.
Styret 2019-2020 i Løten speidergruppe består av:

Leder: Tom Evensen (2019-2020)
Nestleder: Nils-Asbjørn Kant (2019-2020)
Kasserer/Regnskapsfører: Helge Hovland Nedreberg (2019-2020)
Sekretær: Johanne Marie Frostvoll (2019-2021)
Medlem: Pål-Vegard Aas (2019-2021)

Valgkomite: Anette Evensen (2019-2021) og Konrad Dahl (2018-2020)
Revisor: Mette Nordlien (2019-2020)

Styret velges på gruppas årsmøte som skal være i løpet av februar hvert år.