Speider 5. – 10. klasse

Aspiranter (5. – 7.klasse nybegynnere og 5.klasse fra småspeiderne)

Alle nye speidere og de som har vært småspeidere (fra 5.klasse og oppover) går igjennom en aspirantperiode om høsten for å lære seg de mest grunnleggende ferdigheter slik som førstehjelp, bruk av turutstyr og turvett, pakking av sekk, brannvern m.m.

Etter denne perioden blir de tatt opp som speidere og blir fordelt på de forskjellige patruljene.

 Aspirantene møtes hver tirsdag fra kl. 18.00.-19.30 på Hammeren og deltar på noen møter og turer sammen med speiderne.

 Troppen (6. – 10.klasse)

Speidere er medlemmer i troppen. Troppen består av flere patruljer. Vi har valgt å dele i rene gutte- og jentepatruljer. Våre patruljer har varierende antall medlemmer.

Lederne setter sammen patruljene på tvers av alder, men slik at de skal fungere sammen best mulig. Justeringer gjøres underveis. Hver patrulje har en patruljefører (Peff) og en assistent (Ass) som leder arbeidet i patruljen.speidere

Speiderne møtes hver tirsdag fra kl. 18.00-20.00 på Hammeren og reiser på turer i noen helger. Vi har en fellestur og en patruljetur i hvert semester.

På møtene og turene arbeider patruljene med prosjekter og merker. Igjennom dette arbeidet får man stadig nye utfordringer og lærer mange nyttige og artige ting. Patruljene deltar med å legge opp programmet, og gjennomfører noen møter selv. Ellers får de veiledning fra de voksne lederne i troppen.

Speidere i tropp kan være med på kretskonkurranser og gjennom dem kvalifisere seg til NM i speiding. Hvert fjerde år arrangeres det også landsleir som alle over 10 år kan delta på.

I tillegg til disse nasjonale arrangementene har vi egne leire (kretsleir eller gruppeleir).