Innmelding og oppdatering av medlemsinformasjon

Via denne lenken kan du melde deg inn eller oppdatere din medlems-informasjon. Både nye og gamle medlemmer må fylle ut skjema pga. nye personvernregler.

Alle nye medlemmer må melde seg inn slik at de er forsikret i speideraktiviteten. Utmelding skjer til vår epost: lotenspeider@gmail.com.

Ønsker du speiderskjerf og skjerfknute, ta kontakt med en av lederne.
Merker får du også hos oss.
Andre ting (som skjorte, belte, kniv med mer) kan du selv bestille direkte på Speidersport.