Foreldrekaffe tirsdag 19.september fra kl.17.30

Hei!
Det blir foreldrekaffe fra kl.17.30 på tirsdag med informasjon om speideren fra kl.18.00.
Vi ønsker alle foreldre hjertelig velkomne og spesielt til nye foreldre!
Gruppeleder Solvei og troppsleder Kari vil informere.
Speiderlederne