Forhåndsvarsel gruppas årsmøte 13.2.2019

Løten speidergruppes årsmøte blir holdt onsdag 13.februar 2019 kl.18.00 på Hammeren.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret ihende innen 15.januar.
Sakspapirer vil bli lagt ut her ca. 14 dager før årsmøte: http://www.lotenspeider.no/organisasjon/gruppas-arsmote/
Les mer om årsmøte her: http://www.lotenspeider.no/organisasjon/vedtekter/
Styret