Velkommen til nytt speiderår!

OPPSTART: Tirsdag 27. august kl. 18.00
Løten speidergruppe ønsker deg velkommen til vår aktivitet!
Vi har møter hver tirsdag, stort sett på Hammeren leirsted.

Det viktigste dere må gjøre nå i starten er å sørge for innmelding av ALLE medlemmer. Innmelding av nye medlemmer er viktig for at ungene skal være forsikret i speideraktiviteten. Innmelding her! 

Terminlista viser aktiviteten for høsten med tema for møter og når vi skal på tur. Invitasjon med flere detaljer og pakkeliste til turer ol kommer etter hvert på her på hjemmesida (med påminning i lukket gruppe på facebook) og der vil det alltid stå en lenke hvor du kan melde deg på. All påmelding skjer også på nettet.

Vi ønsker at du gjør deg kjent med denne hjemmesiden og dermed om vår aktivitet. Du kan registrere din e-postadresse og få varsel når nye innlegg blir lagt ut. 

Forventning til foreldre:

  • at du deltar på dugnad, to om våren og to om høsten, praktisk arbeid på Hammeren
  • at du stiller som bingovakt når du er satt opp. Dette er en god inntekt for gruppa. Hvis du ikke kan da du er satt opp, så må du selv sørge for å bytte(Oversikt blir lagt ut på hjemmesiden)
  • At du er en aktiv forelder i foreldrelaget, laget har noen faste arrangementer og bidrar ellers med kjøring og noen turer/leire.

 Lurer du på noe?

Ta kontakt med gruppeleder Tom Evensen mob.: 477 03 447 eller epost: lotenspeider@gmail.com

Speiderhilsen fra
Lederne i Løten speidergruppe