Speideroppstart

Velkommen til nytt speiderår tirsdag 31. august kl 1800. Vi møtes på Hammeren, Hammardamvegen 182.

Vi tar felles informasjon i starten før vi deler oss i Bever (1. og 2. kl), Småspeider (3. og 4. kl), Tropp (5.-10.kl) og Rovere (16 år og oppover).

Alle tar med kniv, egen drikke og klær etter vær. Bevere og Småspeidere tar med kveldsmat (kan tilberedes på bål om ønskelig). All speiding skjer utendørs.

Det blir obligatorisk foreldremøte tirsdag 7. september kl 1830. Alle speidere stiller med 1 foresatt. Husk smittevernsavstand.