Sommeravslutning

Vedlagt ligger info om sommeravslutningen. Les hele invitasjonen for å se hva dere må ta med av utstyr.

Når: Tirsdag 28. mai 18.00 – 20.00
Hvor: Hammeren
Hvem: Alle

sommeravslutning 2019

Ved spørsmål kontakt Geir Ola Blystad på tlf: 488 68 030