Oppstart vår 2024

Vi drar i gang nytt speiderår tirsdag 9. januar 2024 kl 1800 på Hammeren speidersted.

Småspeidere holder på kl 18-1945. Husk kveldsmat til bål.

Tropp holder på kl 18-2000.

Rovere holder på kl 18-2000.

Vi skal på felles gruppetur til Målia helgen 16.-17. mars.

Og så skal Løten speidergruppe arrangere kretsens småspeiderleir 31. mai – 2. juni.

Sett av begge helgene i kalenderen fo begge er felles dugnadsinnsats og bidrag fra hele gruppa. I tillegg til disse helgene legger hver enhet opp til egne turer- troppen skal bl.a. på tur en helg i måneden.

Gleder oss til nytt speiderår!