Oppstart 14. januar 2020

Velkommen til en ny speidervår.
Minner om oppstartsmøte for alle enheter 14. januar 2020. Terminlister vil bli lagt ut fortløpende, så følg med!

Speiderhilsen fra Speiderlederne