Lyst til å bidra inn i ledelsen av gruppa?

Hei!
Løten speidergruppe har mange engasjerte barn, ungdommer og voksne og fungerer fint i dag! For at dette skal fortsette så trenger vi flere voksne som kan bidra. Fra oppstart etter nyttår har vi behov for flere folk, og ser primært etter en ny kasserer og en ny gruppeleder. Du trenger overhodet ikke å ha erfaring fra eller vært speider før, ei heller være friluftsinteressert, for å ta på deg en av disse vervene. Det er ikke mer krevende enn det er i andre lag/foreninger for barn og ungdom. Gruppa er i dag godt organisert og hvis du kikker på hjemmesida vil du finne nyttig informasjon om hvordan gruppa drives. Her finner du både årshjul for både Norges speiderforbund og Løten speidergruppe og du finner informasjon om det å være gruppeleder:  http://www.lotenspeider.no/organisasjon/vedtekter/.
Som kasserer vil du kunne være med å bestemme hvordan regnskapet skal føres og eventuelt hvilket regnskapsprogram gruppa skal velge.

Løten speidergruppe ønsker også flere engasjerte ledere som har lyst til å bidra i speiderarbeidet sammen med barn og unge. Her trenger du heller ikke ha speiderkunnskaper, men du kommer langt med friluftsinteresse og/eller interesse av å bidra til et godt sted å være for barn og unge.

Interessert?
Vi vil gjerne at alle foresatte og andre voksne som ønsker å være mer ute i naturen og jobbe med barn og unge ta kontakt med valgkomiteen:
Konrad Dahl (darnoklhad@hotmail.com) og Ruben Olsrud (olsrub@outlook.com)

Del også gjerne på facebook, så når vi ut til flere!