Innmelding av medlemmer – facebook-gruppen

Vi mangler fortsatt noen innmeldinger fra speidere. Dette må gjøres snarest via denne linken: https://goo.gl/forms/fTr0uYxDSrsP63v82
Speideren er ikke medlem, ikke forsikret i aktiviteten og får ikke medlemsblad om man ikke fyller ut skjema.
Evt utmeldinger skjer til epost: lotenspeider@gmail.com.

Vi har ryddet i facebook-gruppen. Dette skal være en lukket gruppe kun for speideren og foresatte. Her  gis det «raske beskjeder» og det legges ut stemningsrapporter. Hvis vi ved en feiltakelse har slettet ditt medlemskap, ber vi deg spørre på nytt om å bli medlem.

Det er viktig at både speidere og foreldre følger med på hjemmesiden og på facebook. Vi ønsker å være miljøvennlige, derfor deler vi ikke ut beskjeder på papir.
Speiderlederne