Forhåndsvarsel til Løten Speidergruppe sitt årsmøte 5. februar 2020 kl. 18.00 på Hammern

Gruppas årsmøte (gruppeting) for 2019 blir onsdag 5. februar 2020 kl 18.00 på Hammeren.
Sakspapirer blir lagt ut her senest en uke før møtet. Saker kan meldes inn til gruppeleder innen 28.januar til epost: lotenspeider@gmail.com

Vedtekter for Norges speiderforbund finner du her: http://www.lotenspeider.no/organisasjon/vedtekter/

Vi vil samtidig oppfordre foreldre eller andre interesserte om å melde fra til gruppeleder  om du har lyst til å bidra i gruppas arbeid; som regnskapsfører, speiderleder, dugnadsarbeider, foreldrenes arbeidsutvalg eller andre oppdrag. Vi har heldigvis mange flinke ledere, men med mange speidere, så ser vi at vi stadig trenger flere.
Du er alltid hjertelig velkommen til å være med i vårt fellesskap!
Speiderlederne