Forhåndsvarsel til 1.Løten speidergruppe sitt årsmøte 14.februar 2018 kl 18.00 på Hammeren

Gruppas årsmøte (gruppeting) for 2017 blir onsdag 14.februar 2018 kl 18.00 på Hammeren.
Sakspapirer blir lagt ut her senest en uke før møtet. Saker kan meldes inn til gruppeleder innen 1.februar til epost: lotenspeider@gmail.com

Vedtekter for Norges speiderforbund finner du her: http://www.lotenspeider.no/organisasjon/vedtekter/

Vi vil samtidig oppfordre foreldre eller andre interesserte om å melde fra til gruppeleder  om du har lyst til å bidra i gruppas arbeid; som regnskapsfører, speiderleder, dugnadsarbeider, foreldrenes arbeidsutvalg eller andre oppdrag. Vi har heldigvis mange flinke ledere, men med mange speidere, så ser vi at vi stadig trenger flere.  Gruppa teller pr dato ca. 95 medlemmer.
Du er alltid hjertelig velkommen til å være med i vårt fellesskap!
Speiderlederne